2000-talets IT-hjälpmedel
för klinisk akupunktur och utbildning.

AC - Large är ett helt nytt akupunkturprogram för dagens professionella akupunktörer, utvecklat i nära samarbete med  Rehabiliteringsmedicinska kliniken på Karolinska sjukhuset.