Tillbaka

Akupunktur som medicinsk behandlingsmetod är äldre än den kinesiska muren som byggdes för mer än 2000 år sedan.

Den kinesiska muren byggdes för mer än 2000 år sedan. Den är 6000 km lång. Akupunkturen som behandlingsmetod är långt mycket äldre, historiska källor från  400 år före vår tideräkning finns bevarade och där är akupunktur (kin. Zhen Ju) beskriven. Den första datorn byggdes på 1820-talet och kallades differensmaskin, den var helt mekanisk och kunde bara behandla tal-värden. PC-datorn, som behandlar såväl tal som text och bilder, tillhör vår generation. Den skapades i slutet av 1970-talet. Kombinationen av 2.500 år gammal kunskap med 30-årig är fascinerande. När Larghetto Software Sweden AB *) gjorde ett Akupunkturprogram för PC**)-datorer 1998 var målsättningen att skapa ett lättanvänt verktyg för sjukvårdspersonal som är verksamma med klinisk akupunktur. Programmet erbjuder även administrativa hjälpmedel som bokningskalender och patientjournal ingår. Som akupunkturexpert vid programproduktionen har leg.läk. XiaoHui Shen deltagit och genom hennes försorg finns i programmet en lång rad behandlingsförslag till olika såväl smärt- som sjukdomstillstånd. Programmet har produceras i samråd med Karolinska Sjukhusets Rehabiliteringsmedicinska klinik och bl.a har förutvarande klinikchefen Överläkare Svante Larsson varit rådgivare. Det unika bildmaterialet har framställts av leg.läk. Hannah Björn Antback och programkoden samt idé och produktion har datakonsult Per Grönlund svarat för. Programmet har rönt ett mycket stort intresse både i Sverige och internationellt och finns i både på Svensk och Engelsk version. I sverige har mer än 700 program levererats.

*)Larghetto Software Sweden (Nu namnändrat till "Larghetto AB") är ett företag som sedan 1980-talet varit verksamt med att producera Datorprogram för utbildning och olika administrativa ändamål. Larghetto bedriver nu, vid sidan av programproduktionen, även utbildning och anordnar datorstödda akupunkturkurser i Sverige samt specialkurser i Kina

**) PC = am. ”Personal Computer”