Larghetto utbildning, Blacksta Björnvillan, 64295 Flen, tel 0157 70455

vi reserverar oss för eventuella ändringar i angivna uppgifter

Hem

Datorstödd distanskurs i akupunktur

Välj ur menyn för mer information:

Kinesiska muren. kort historik (och lite' till) klicka här!

 

 

 

 

 

Grundkurs i smärtlindring.

Med början 2002 erbjuder vi en synnerligen kostnadseffektiv akupunkturutbildning som genomförs till stor del datorstödd med program särskilt framtagna för ändamålet. Vid skapandet av kursen har speciell omsorg lagts på att ge deltagarna en högkvalitativ utbildning trots betydande kostnadsbesparingar när det gäller kursavgifter, resor, hotellkostnader och annat. En betydande utveckling är också att kursdeltagarna nu ges möjlighet till personlig kontakt med lärare.